จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2566

    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศที่14/2566

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่001/2566
Calendar