จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2566

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar