จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลอง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องยาจำลอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Calendar