จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  6  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar