จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar