จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar