จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism chanthaburi จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism  chanthaburi จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar