จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์ และจ้างถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจัดทำ VDO Presentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

รายละเอียด
Calendar