จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศที่ 0200/2566
Calendar