จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2566

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP -OES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารประกวด

ประกาศ

ร่างขอบเขตของงาน

รายละเอียดครุภัณฑ
Calendar