จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 กันยายน 2566 (จำนวน 8 เดือน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar