จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 5 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar