จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  ดังเอกสารแนบ
Calendar