จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง
Calendar