จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัติโนมัติ FlowCytometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัติโนมัติ (FlowCytometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar