จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาค่าเช่ารถบัส จำนวน ๑๐ คัน รวม ๒ วัน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar