จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

สำเนาเอกสารประกาศฯ 

รายละเอียดฯ 
Calendar