จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ตุลาคม-ธันวาคม2565

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3

เอกสารแนบ4
Calendar