จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศอัตโนมัติ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศอัตโนมัติ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar