จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดน้ำ มันจากเมล็ดพืช ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดน้ำ มันจากเมล็ดพืช ต.โขมง อ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar