จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่ 018/2566
Calendar