จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar