จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.65 ถึง ธ.ค.65

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.65 ถึง ธ.ค.65) ดังเอกสารแนบ
Calendar