จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar