จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่งฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ

เรื่อง งานจัดซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานผลน้ำหนักสำหรับห้องปฏิบัติงานวิเคราะห์ด้านยา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

 

เอกสารแนบ

 Calendar