จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ

เรื่อง งานจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้ไม่น้อยกว่า 39 ชิ้น

(Life-Size Dual Sex Human Figure, 39-part)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ตัว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

 

เอกสารแนบ
Calendar