จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า โครงการ Edu Open House 2023

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกาศ
Calendar