จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบค่าแรงดันเบรกดาวน์ฉนวนเหลว Oil Testฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบค่าแรงดันเบรกดาวน์ฉนวนเหลว (Oil Test)ฯ ดังเอกสารแนบ
Calendar