จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

 

เอกสารแนบ
Calendar