จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

 Calendar