จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมมิก MIG welding machine ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมมิก (MIG welding machine) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar