จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมทิก TIG welding machine ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมทิก (TIG welding machine) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar