จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศข้อมูลสำระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสำระสำคัญในสัญญาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๕ เครื่อง   ดังเอกสารแนบ
Calendar