จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพองค์ประกอบทางเคมีแบบพกพา ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bi

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพองค์ประกอบทางเคมีแบบพกพา ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
Calendar