จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.2565-ธ.ค.2565

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.2565-ธ.ค.2565

 

เอกสารแนบ
Calendar