จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

 

เอกสารแนบ

 Calendar