จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2566

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar