จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดไขมันชนิดพลังงานน้ำ ฯ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดูดไขมันชนิดพลังงานน้ำ ๒ เครื่อง 
Calendar