จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายศักยภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ๖ รายการ 
Calendar