จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเกษตร ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเกษตร ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar