จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการในส่วนกิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการดำเนินงาน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสังคมภายใต้โครงการฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการในส่วนกิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการดำเนินงาน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบทางสังคมภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism chanthaburi (เก็บข้อมูล วิเคราะห์และทำรายงานผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar