จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร Multiparameter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร (Multiparameter) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar