จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ เรื่อง งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บ

เรื่อง งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

เอกสารแนบ

 Calendar