จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BOQ ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาฯ ดังเอกสารแนบ

รายการประกอบแบบ ดังเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาฯ ดังเอกสารแนบ

แบบรูปรายการฯ ดังเอกสารแนบ

แบบ บก.01 ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงาน ดังเอกสารแนบ
Calendar