จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งาน จัดซื้อโปรแกรมสอบออนไลน์ 1 year license

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

งาน จัดซื้อโปรแกรมสอบออนไลน์ 1 year license จำนวน 660 ผู้ใช้งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar