จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างออกแบบศูนย์วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพรตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดจ้างออกแบบศูนย์วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพรตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕

โครงการสนับสนุนพัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพร

ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออก

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองทุนอีอีซี)


ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

เอกสารแนบ

 Calendar