จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
Calendar