จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จำนวน  3  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar