จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

TOR เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ตารางปปช.เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

ประกาศประกวดราคา เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

เอกสารประกวดราคา เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

 
Calendar