จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑื จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar